Strong epoxy professional 24 ml

CascoNOBB 54069453Artikkelnummer 7560291
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

2-komponent epoxy lim i dobbelsprøyte. Høy limstyrke, hard og fyllende samt overmalbar.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315
H315 - Irriterer huden.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC000529