Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Steinlim resybond 300 ml

SkarpnesNOBB 48017438Artikkelnummer 7371968

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC000529