Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Trelim polyurethane 750 ml

CascoNOBB 21258397Artikkelnummer 7127108

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

  • Sterkt trelim
  • Fuktighetsherdende
Et sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir en fargeløs fuge. Limet skummer og krever et høyt presstrykk.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315
H315 - Irriterer huden.
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Egenskaper

ETIM Class
EC000529