Malingsfjerner power gel 1 liter

DuxolaNOBB 57298076Artikkelnummer 7676243
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Ekstremt dypvirkende malingsfjerner
  • Fjerner flere lag med maling om gangen
  • Gel som ikke renner
  • Misfarger ikke edeltre
Fjerner olje- og lateksmaling, politurer, sparkelmasser og kunststoffrester som vinyl og linoleum og selv de eldste typer maling og lakk. Ypperlig som bunnstoffjerner på båt. Misfarger ikke edeltre, glass eller metaller. Trenger ingen nøytralisering. Uten diklormetan. Ved utendørsbruk må temperaturen være over 12ºC.
EUH071
EUH071 - Etsende for luftveiene.
H225
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H315
H315 - Irriterer huden.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.