Voks black bison 150ml fargeløs liberon wax clear

Produit LiberonNOBB 58088444Artikkelnummer 7795498
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H226
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066
EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.