Voks black bison 150ml mørk eik liberon wax black bison dark oak

Produit LiberonNOBB 58088361Artikkelnummer 7742471
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

EUH066
EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
H226
H226 - Brannfarlig væske og damp.