Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Rustbeskytter zink 250 ml

Crc IndustriesNOBB 54220456Artikkelnummer 7619527
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • God beskyttelse mot rust
  • Anti-korrosjon
  • Enkelt å påføre
  • God vedheft på metaller
  • Ingen klorerte løsemidler
Effektiv rustbeskytter på sprayflaske. Middelet er rikt på sink og reparerer skadde sinksjikt på tidligere varmforsinkede eller galvaniserte overflater. Når du påfører et lag vil det dannes en beskyttende hinne av sink. Ideell for førstegangs bruk, men også på overflater som tidligere er behandlet.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315
H315 - Irriterer huden.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.