Rustfjerner med sink 1 liter

Ferro-BetNOBB 52003401Artikkelnummer 7552942
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Effektiv rustfjerner
  • Skader ikke metallet
  • Etterlater et beskyttende lag med sink
Ferro-Bet rustfjerner fjerner effektivt rust uten å skade metallet. Skal du forberede ståloverflaten før maling er dette et effektivt middel. Etterlater seg et beskyttende lag med sink når den tørker. Praktisk sprayflaske.
H290
H290 - Kan være etsende for metaller.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.