Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Rustomvandler primer 250 ml

Ferro-BetNOBB 23015910Artikkelnummer 7048546

Se alle varianter (4)

 • Rustomvandler primer 250 ml

  NOBB 23015910 - Artikkelnummer 7048546

 • Rustskiller 750 ml

  NOBB 23015928 - Artikkelnummer 7048548

 • RUSTKILLER 2,5L KREFTING

  NOBB 23015936 - Artikkelnummer 7048550

 • Rustbeskytter rustkiller 200 ml corroless aerosol krefting

  NOBB 40782914 - Artikkelnummer 7222768

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

 • Sprayes direkte på rust
 • Dreper og omdanner rust til organisk masse
 • Fortrenger fuktigheten
Sprayes direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208
EUH208 - Inneholder <navn på sensibiliserende stoff>. Kan gi en allergisk reaksjon.
H226
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.