VINDUSKITT WINDOWSEAL 300 ML | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vis produktdetaljer

  • Høyelastisk vinduskitt
  • Krymper og sprekker ikke
  • Fester til de fleste materialer, inne og ute
  • Lang holdbarhet
  • Overmalbar med de fleste malinger

Bruksområde

Høyelastisk hvit SMP-basert fugemasse for kitting av vinduer. Svært lang holdbarhet og gode aldringsegenskaper. Også godt egnet til fuging mellom karm og vegg, samt annen utvendig fuging. Overmalbar med de fleste malinger etter 1 døgn ved normale tørkeforhold. Forbruk: CA 6 lm pr patron.

Miljøprofil

  • A20
  • Nasjonalt filter