HEYDI SMELT KF 10 KG ISSMELT | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vis produktdetaljer

  • Effektiv issmelter
  • Kloridfri
  • Hurtigvirkende
  • Lang virkningstid

Bruksområde

Heydi Smelt KF strøs ut med skuffe, spade e.l. Dersom man strør for hånd bør arbeidshansker benyttes. Fordel pulveret jevnt utover. Forbruk avhenger av temperatur og istykkelse. Når pulveret har smeltet seg gjennom islaget og løsnet det fra underlaget, skal isen og smeltevannet fjernes. Dette er spesielt viktig på betong som ellers kan bli utsatt for frostsprenging. Heydi Smelt KF inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk.

Egenskaper

Egenskaper
Inneholder stoffer med H- og P-setninger (CLP) Ja