Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Miljøpolicy i Optimera

Optimera fortsetter sitt fokus på bærekraft. Vi er i gang med en rekke tiltak som møter stadig økende krav og forventninger. Dette flytter Optimera som organisasjon i riktig retning. Vår miljøpolicy beskriver våre prioriteringer.

FNs bærekraftsmål fremstilt i logoformat

Vår miljøpolicy

Som en betydelig aktør i markedet har Optimera et viktig ansvar for klima og miljø.

Vi er med på å skape verdier og innovasjon i samfunnet gjennom tett samspill med våre kunder, leverandører, eiere og andre interessenter. Dette samspillet bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling der hensynet til helse, miljø og sikkerhet går foran kortsiktig økonomisk gevinst.

Optimeras miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert fem viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet.

 

FNs bærekraftsmål samlet

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

 • Jobbe systematisk med skadeforebygging og sikkerhet
 • Jobbe for at ingen opplever noen form for diskriminering
 • Sikre rettferdige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i hele verdikjeden
 • Etterleve strenge etiske retningslinjer i forhold til korrupsjon
 • Levere byggevarer som bidrar til redusert energibruk
 • Sørge for at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige kjemikalier
 • Benytte transportløsninger som gir lavest mulig utslipp
 • Energieffektivisere alle våre bygg
 • Kildesortere over 80 prosent av avfallet på alle våre avdelinger
 • Redusere bruk av emballasje
 • Utvikle produkter og løsninger som bidrar til et bærekraftig samfunn
Optimera gjør det enklere for ansatte, kunder og leverandører å ta miljøsmarte valg.

 

Optimera er Miljøtårnsertifisert

Optimera har valgt å bruke miljøfyrtårn sitt system for å jobbe helhetlig med miljøledelse. Ved å sertifisere hele kjeden kan alle avdelinger jobbe kontinuerlig med å redusere lokal miljøpåvirkning, i samsvar med våre overordnede miljømål.

 

logo miljøfyrtårn ettersom Optimera er sertifisert
net zero carbon 2030 er Saint Gobains målsetting for å nå bærekraftsmålene

Klare mål for egen drift

Vi deler vår miljøsatsing inn i fem hovedområder. Områdene er definert med utgangspunkt i våre operasjonelle prosesser, hvor én eller flere aktiviteter har en miljøpåvirkning:

 • Varetransport og arbeidsrelatert reisevirksomhet
 • Energiforbruk og oppvarming av bygg
 • Avfallsmengde og sortering
 • Emballasjeforbruk og varevolum
 • Produktdokumentasjon og leverandørsertifisering

Under hvert hovedområde er det videre definert noen strategiske valg og mål, som utgjør vår miljøsatsing frem mot 2030 og 2050. Fullstendig oversikt over valg, tiltak og prestasjoner er tilgjengelig i vår bærekraftsrapport og i vårt miljøregnskap.