Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Logistikk

Optimera leverer varene der du trenger dem – når du trenger dem. Vi er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling og følger alle krav og har dokumentasjon tilgjengelig.

miljøvennlig logistikk gjennom grønn levering fra optimera

Når logistikken fungerer, har du alltid de varene du trenger, når du trenger dem. Vi vet vi hvor viktig dette er i din arbeidshverdag. Kundene dine forventer at du kan levere raskt. Det er derfor vi har bestemt oss for å være best på logistikk.

En effektiv og lønnsom hverdag med god logistikk

Logistikk utgjør en vesentlig del av kostnadene i et byggeprosjekt. Våre logistikkløsninger garanterer rasjonell vareflyt og høy leveringssikkerhet, slik at kostnadene blir lavest mulig for deg.

Optimera Logistikk leverer

  • Raske leveranser – vi har logistikkanlegg og byggevarehus over hele Norge
  • Tidsbestemte leveranser
  • Ekspressleveranser
  • Hent ferdig pakket
  • Leilighets- og etasjepakking
  • Byggeplasslogistikk
  • Returavfall
  • Spesialeveranser med helikopter, snøscooter og båt
to ansatte ved optimera logistikk som samarbeider om å bære byggevarer