Fuktsikker og trygg energioppgradering fra Isola

Eldre bygg er som kjent ofte utette og trekkfulle. For å oppnå bedre energieffektivitet, kan det lønne seg å etterisolere og sørge for bedre vindtetting. Ved denne type utbedringer øker imidlertid farene for fuktskader, forteller Åsmund Strandgård, leder for produktteknisk avdeling i Isola. Her forklarer han nærmere hvorfor dette skjer og hva som er viktig for å unngå uønskede fuktproblemer.

  Åsmund Strandgårdsom isolerer vegg ved bruk av Tyvek vindsperre
  Leder for produktteknisk avdeling i Isola, Åsmund Strandgård forklarer hvordan unngå fuktskader når du etterisolerer boligen. Foto: Isola

  Redusert varmetap øker faren for fuktskader

  De fleste eldre bygg har i tillegg til lite isolasjon og dårlig vindtetting, også mangelfull og utett dampsperre. Dette fører til at varm inneluft kan komme ut i ytterveggene og gi kondens og fukt. I dårlig isolerte bygg vil som regel dette ikke være et problem i og med at disse har et stort varmetap som tørker ut fukten før det fører til noen reell skade, forklarer Strandgård.

  Men når det gjøres en energioppgradering med mer isolasjon og bedre vindtetting reduseres varmetapet fra bygget betraktelig. Dét fører i sin tur til at kondens og fukt tørker ut langsommere. Faren for at det kan oppstå fuktskader øker dermed betydelig.

  Viktig at isolasjonen «puster»

  I tillegg til god vindtetting og fuktbeskyttelse anbefales det derfor å benytte en vindsperre som er svært diffusjonsåpen med dokumentasjon for god uttørkingskapasitet. Vi snakkes da om produkter som «puster» godt og som sørger for at fukt som kan gi grobunn for fuktskader, muggsopp og råte, tørker raskt ut.

  Sikker uttørking – selv ved lave temperaturer

  Tyvek vindsperre kan her anbefales som et trygt og velprøvd produket. Hele materialtykkelsen består av en spunnet, homogen membran. Dette gjør at produktet tåler store fuktpåkjenninger og har samtidig en ekstremt god uttørkingskapasitet. Selv ved lave temperaturer vil vindsperren fortsatt tørke ut kondens og fukt i veggkonstruksjonene.  


  Her får eneboligen fra 1920-tallet en energioppgradering med Tyvek vindtetting. Foto: Isola

  - Med tilhørende tape- og tettedetaljer som inngår i en dokumentert systemgodkjenning er det enkelt og sikkert å bygge fuktsikkert, vindtett og energieffektivt, - enten det skal etterisoleres eller bygges nytt,  avslutter Strandgård.