Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Tomterådgiving

Tomterådgiving er tjenesten fra Optimera som gjør byggmestere, lokale entreprenører og investorer til tomteutviklere. Les mer om hvordan vi hjelper deg for å lykkes med tomter du kan bygge på. Noen nøkkelord: Identifisere de riktige tomtene, risikovurdere, kalkulere, regulere, kjøpe og utvikle egne tomteområder som skaper flere gode boligprosjekter og forutsigbarhet for framtidig drift!

Optimera tilbyr tomterådgiving - slik at byggmestere kan forvalte og utvikle eiendommer.

Hvorfor tomterådgiving fra Optimera?

Vi tilbyr tomterådgivning for å bidra til at du får flere gode boligprosjekter, større forutsigbarhet, høyere omsetning og et enda bedre grunnlag for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Optimera har bidratt til å utvikle over 5000 boliger via forretningsområdet. Vi har høy kompetanse innenfor tomteutvikling, eiendomsutvikling, forretningsutvikling, salg, service og tjenesteleveranser.

Vårt ønske er å dele av vår kunnskap slik at du kan oppleve bedre forretningsresultater når du bygger på - og utvikler boligprosjekter på egen tomt. Gjennom tjenesten fokuserer vi på å gi deg ny kompetanse, veiledning og støtte for å utvikle virksomheten over tid.

Vi legger vekt på å gi deg bedre forutsigbarhet og hjelper deg med å skaffe flere solide boligprosjekter i et utfordrende marked. Gjennom våre tjenester gir vi deg verktøyene du trenger for å sikre forutsigbarhet, samtidig som du sikrer en sterkere posisjonering i markedet.

Interessert i tomterådgiving? Kontakt oss!

Terje Knag

Leder tomteutvikling

terje.knag@optimera.no

+47 401 05 000

Henning Berge

Prosjektleder Tomterådgiving

henning.berge@optimera.no

+47 414 95 112

Tomterådgiving - en prosess

  1. Identifisere tomteområde
  2. Akkvisisjon / Avtale
  3. Politisk behandling
  4. Godkjent utbyggingsområde
  5. Reguleringsfase
  6. Politisk behandling
  7. Godkjent reguleringsplan
  8. Opparbeidelse VVA
  9. Byggeklare tomter
  10. Salg av tomt og bolig til kunder