Lønnsomhet i lokal produksjon | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera Industri satser på å bearbeide produktene i nærhet av råvarekilden. Det gjør at vi kan tilby produkter av høy kvalitet som kommer raskt fram og som gjør industrien mer lønnsom.

Likevel er det i stor grad kunnskap selskapet lever av, og vi er opptatte av å tilføre kunden verdier utover selve vareleveransen. Vi legger derfor stor vekt på inngående kjennskap til den enkelte kundes produksjon.

Optimera Industri er opptatt av å bidra til å gjøre produksjon i Norge lønnsomt. Dette er helt avgjørende dersom bransjen skal verne om kunnskap og kultur knyttet til utnyttelse av tre. At selskapet lykkes med å skaffe råvarer som gjør industrien konkurransedyktig er et mål på suksess. Kvalitet er helt avgjørende.

Ved at produktbearbeidingen utføres nærmere skogen reduseres transportbehovet kraftig. Dette gir både en økonomisk og en viktig miljømessig gevinst. Satsing på høy kvalitet og bearbeidede produkter i nærhet av råvarekilden, gjør industrien mer lønnsom.