Logistikk | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Når logistikken fungerer, har du alltid de varene du trenger, når du trenger dem. Vi vet vi hvor viktig dette er i din arbeidshverdag. Kundene dine forventer at du kan levere raskt. Det er derfor vi har bestemt oss for å være best på logistikk.

En effektiv og lønnsom hverdag

Logistikk utgjør en vesentlig del av kostnadene i et byggeprosjekt. Våre logistikkløsninger garanterer rasjonell vareflyt og høy leveringssikkerhet, slik at kostnadene blir lavest mulig for deg.

Hos oss får du:

  • Raske leveranser – vi har logistikkanlegg og byggevarehus over hele
    Norge
  • Tidsbestemte leveranser
  • Ekspressleveranser
  • Hent ferdig pakket
  • Leilighets- og etasjepakking
  • Byggeplasslogistikk
  • Returavfall
  • Spesialeveranser med helikopter, snøscooter og båt

For mer informasjon om våre logistikkløsninger - registrer deg her, så tar vi kontakt.