Tekniske Tjenester | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Tekniske Tjenester

Stadig nye krav og forskrifter gjør at mange bruker mye tid på papirarbeid. Vi kan være ditt tekniske kontor og ta oss av prosjektering, kalkyler og beregninger.

Alle tjenester

Mengdeberegning

Skal du bestille varer til et prosjekt? Vi kan foreta en mengdeberegning som gir deg eksakte mengder og priser på jobben du skal uføre.

Salgskalkyle

Skal du gi tilbud på et oppdrag eller estimere kostnader for et prosjekt? Vi kan foreta en salgskalkyle som gir deg et prisoverslag.

Byggteknisk prosjektering

Vi utfører byggeteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre. Dette omfatter dimensjonering av alle komponenter med bærende effekt.

Energiberegning

Ønsker du en energiberegning av ditt neste prosjekt? Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Lydberegning

Støykrav? La oss hjelpe deg med lydberegningen på ditt byggeprosjekt. Vi finner den mest effektive måte å møte kravene på.

Brannberegning

Ønsker du en energiberegning av ditt neste prosjekt? Vi utfører varmetapsberegning som beregner konstruksjonsdelenes u-verdier.

Energimerking

Stilles det krav til energiattest? Vi kan hjelpe deg med energimerking i henhold til kravene i energimerkeforskriften.

Samlebestilling av tjenester

Nærmer det seg realisering av prosjektet ditt og ønsker du å bestille flere tekniske tjenester samlet? Send oss din samlebestilling.

Arbeidstegninger

Vi utfører arbeidstegninger og våtromstegninger i målestokk 1:50, for egne og kunden sine tegninger.

Statiske beregninger

Trenger du hjelp til å beregne dimensjoner på bærende konstruksjoner i trebygning?  Statiske beregninger kan vi i Optimera byggeservice hjelpe deg med.

Underlag for byggemelding

Skal du levere byggemelding og trenger underlag? Vi utarbeider tegninger i målestokk 1:100 av planer og fasader.

Mengdeberegning

Skal du bestille varer til et prosjekt? Vi kan foreta en mengdeberegning som gir deg eksakte mengder og priser. Vi garanterer mask 3% avvik og sikrer dermed dine utgifter