Impregneringsspray Imprenex 250 ml

HerdinsNOBB 25499435Artikkelnummer 7084926
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Allsidig impregnering
  • Kan brukes på alle materialer som tåler rens
  • Vann-, olje- og smussavvisende
  • Velegnet til ytterklær, sko, møbeltrekk etc.
  • Tørker umiddelbart etter påføring
Imprenex impregnering på sprayflaske er en effektiv vann-, olje-, og smussavvisende impregnering som kan brukes på alle materialer som tåler å renses. Perfekt til impregnering av ytterklær, votter, møbelstoff, sko, bager, vesker, skinn etc. Impregneringen påvirker ikke stoffenes pusteegenskaper, struktur eller farge. Den er vannfri og tørker meget kjapt.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H315
H315 - Irriterer huden.