VEKESETT NR.C. HAMMERSTRØM

JøtulNOBB 20002268Artikkelnummer 7036953
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Glassfibersnor Ø5,0-Ø7,0-Ø8,8-Ø9,5-Ø12,7-Ø15,9 + 8x2,8-15,9x3,2-19,2x3,2