Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Airthings wave smart radonmåler

AirthingsNOBB 54453836Artikkelnummer 7637974
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Langtidsmåling av radon- og luftkvalitet
  • Gratis app
  • Enkelt å opprette Radon rapport
  • Vink til Wave for umiddelbar status i ditt hjem
Radonmåler Airthings Wave Smart måler både radon og luftfuktighet. Sikrer deg og familien mot radonstråling, ved at du hele tiden har oversikt over radonnivået I hjemmet ditt. Radongass er en helseskadelig gass som befinner seg i de fleste bygninger i varierende grad. Radonmåleren sørger for at du kan ha kontinuerlig kontroll på radonnivå, luftfuktighet og temperatur på din mobil. Radonmåleren viser også status på selve måleren, bare vink foran måleren og den vil vise grønn (god): Radonnivået er lavt, luftkvaliteten er god. Gul (middels): middels radonnivå, luftkvaliteten er ok. Rød (dårlig): høyt radonnivå, luftkvaliteten er dårlig. Når måleren er montert tar det kun 1 time før de første målingene vises. Med denne radonmåleren trenger du aldri mer å sende målinger til lab og vente på resultatet. Ved hjelp av appen får du tilgang til målingene, disse presenteres også i en graf slik at du kan se hvordan nivåene svinger over tid, samtidig som man ser effekten av tiltak man har gjort for å bedre nivåene. Data fra appen kan eksporteres og skrives ut dersom man ønsker dette. Appen gir også tips for redusering av dårlig luftkvalitet inne og hvordan forbedring av ventilasjonen kan gjøres.
Airthings wave smart radonmåler null - null - 1
Airthings wave smart radonmåler null - null - 2
Airthings wave smart radonmåler null - null - 3
Airthings wave smart radonmåler null - null - 4
Airthings wave smart radonmåler null - null - 5