Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Optimera Logistikk

Optimera Logistikk er bransjeledende i Norge innenfor bærekraftig og effektiv distribusjon av byggevarer. Her kan du lese mer om hvordan vi drifter og forvalter logistikk i vår organisasjon.

To ansatte i Optimera Logistikk som er i ferd med å bære ut kunder fra lageret.

Spydspissen i vår logistikk er det nye og moderne sentrallageret på Vestby med et bredt varesortiment med hjemlevering til sluttkunde.

Våre 8 regionale distribusjonsanlegg sikrer korte avstander til sluttkunden med topp moderne kranbiler via faste kjøreruter, mulighet for å spore leveransene  via track and trace, bredt lagerført sortiment innenfor trelast og tyngre byggevarer.

I tillegg tilbyr vi moderne tredjeparts logistikk der vi bærer inn byggvarene til der håndverkerne skal bruke dem, og tar med avfall tilbake. Optimera tilbyr også løsninger for mellomlagring av byggevarer som skal gjenbrukes.

Vi skifter kontinuerlig ut transportflåten og erstatter fossilt drevne kranbiler, lastebiler og vogntog med elektriske kjøretøy.

Levering til byggeplass fra Optimera Logistikk.