Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Solid, norsk håndverk med 150 år gamle røtter – levert av Woodfab

Da Morten Sjemmedal skulle begynne å bygge hytter, ga han seg ut til fots på fjellet med et kamera. Han skulle fange sjela til de gamle hyttene som har stått på fjellet i hundrevis av år.

20 år med Sjemmedalhytta 

I 32 år har Morten Sjemmedal, mannen bak Sjemmedalhytta, jobbet i byggebransjen. Først 12 år som håndverker og byggmester, og siden har han jobbet 20 år i hyttebransjen. 

– Det er mange som bygger hytter, og jeg fant raskt ut at vi måtte skille oss ut. Jeg tok med meg kameraet og dro til fjells, tok bilder av gamle støler og seterbygninger som har ligget i fjellet her i 150 år. Deretter tok jeg med meg de bildene og lærdommene og dro til arkitekten, Vårdal Arkitekter, og sa at vi ønsket å utvikle en moderne hytte, men at det må passe inn med det som ligger der fra før, sier Sjemmedal.

Moderne tolking

Sjemmedal sier at med moderne teknikker og teknologier er det mulig å bygge hyttene mye mer effektivt enn før, og at det åpner opp for arkitektoniske muligheter.

– Vi har hentet inspirasjon fra det som allerede var der, og resultatet er vår moderne tolkning av Hallingdals gamle støler. Vi vil levere en moderne hytte, men vi må forankre det med det som hører hjemme her. Man ønsker en annen komfort i dag enn det man gjorde den gangen. Med dagens vinduskvaliteter står man friere, og man kan slippe mer av lyset og naturen inn i hytta.

– Valg av hytte har også med terrenginngrep og naturen rundt å gjøre. Hver gang vi skal plassere en hytte i terrenget, skal det se ut som vi har listet oss inn, lagt hytta forsiktig ned og listet oss ut igjen.

Genialt med prefab

– Hvor mange Sjemmedalhytter har dere bygget?
– Vi har bygd 200 hytter i løpet av de siste 20 årene. Vi er ingen masseprodusent, vi er en håndverksbedrift som leverer solid, norsk håndverk hver gang, og vi setter vår ære i det, smiler Sjemmedal.

– Finnes det noe innslag av prefab?
– Optimera kom til oss og fortalte om Optimera Woodfab, at de drev med elementproduksjon. De lurte på om ikke det var interessant for oss. Jeg var litt skeptisk til dette, men vår dyktige byggeleder jobbet da i tett samarbeid med Woodfab. Men vi sparret med dem, diskuterte løsninger og detaljer – og fikk etter hvert løst det.

– Nå leverer Woodfab både veggelementer og takelementer, og ikke nok med det – de svære fasadene med glass, de leveres nå med glasset i veggen. Det er genialt, sier Sjemmedal.

Mindre sykefravær

– Vi har også sett en markant nedgang i sykefravær. Mye av det skyldes at de prefabrikkerte elementene krever færre tunge løft for arbeiderne, men også fordi det er tryggere å sette dem opp. Elementene blir levert av Woodfabs sjåfører, som for øvrig er helt rå! De er utrolig framoverlente og løsningsorienterte, og sørger alltid for at ting blir levert helt frem til byggeplassen tidsnok. Når elementene er på plass, blir de løftet med kranbil. Tunge løft av panel, kledning, og takstoler har vi ikke behov for lenger.

God planlegging og en god partner

– Hvor lenge har dere vært kunde hos Optimera?
– Vi har vel handlet der siden tidenes morgen. Jeg har hatt et forhold til denne byggevarebutikken siden jeg startet som selvstendig næringsdrivende for 32 år siden. Det viktigste for oss er at våre ansatte ikke skal drive å kjøre til byggevarebutikken hele tiden. Vi må planlegge godt. Når det gjelder leverandøren, er det to ting som er viktig: Det ene er pris, og det andre er logistikk og transport. Optimera er eksepsjonelt gode på begge deler.