Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

  • Aktuelt
  • Sertifikatene som hjelper deg å handle miljøvennlig

Sertifikatene som hjelper deg å handle miljøvennlig

En vanlig misforståelse er at mindre prosjekter betyr mindre risiko. Det er langt fra sannheten. Det er derfor helt essensielt å ha en kontrakt på plass, helt uavhengig av prosjektets størrelse.

Grønn levering

Optimera tilbyr grønn (fossilfri) levering, som innebærer at kranbilene går på 100 % biodiesel og at bilene har elektrisk kran. Vi kan også tilby utslippsfri levering med en 100 % elektrisk kranbil.

BREEAM

BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Optimera leverer produkter og materialer som tilfredsstiller grunnleggende krav i BREEAM-NOR. I dag er det registrert over 300 BREEAM-NOR-prosjekter i Norge, hvorav rundt 120 er ferdigstilt.

Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget. Grønn Byggallianse forvalter miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR. Optimera er medlem av Grønn Byggallianse.

FSC® og PEFCTM

FSC® og PEFCTM er sertifiseringsordninger for skogbruk og handel av trebaserte produkter. Alle Optimeras sortimentsprodukter innenfor trelast og plater er enten FSC®- eller PEFCTM-sertifiserte. Dette sikrer at Optimera selger bærekraftig hugget og forhandlet trevirke.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-bedrifter blir stilt krav til angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, HMS-rutiner, innkjøp og transport. Optimera er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr også at vi dokumenterer miljøinnsatsen og viser samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er en anerkjent miljøsertifisering, på linje med ISO9001 og EMAS.

Plastløftet

Plastløftet bidrar til en mer sirkulær plastøkonomi. Bedrifter som følger Plastløftet forplikter seg til å unngå unødvendig bruk av plast, benytte mer resirkulert plast framfor ny, og å designe for gjenvinning. Plastløftet hjelper norske bedrifter å nå EU sine mål for 2025/2030.

 

Grønt punkt

Grønt Punkt viser at Optimera ivaretar sitt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

 

Vår miljøpolicy

Som en betydelig aktør i markedet har vi i Optimera et viktig ansvar for klima og miljø. Vårt miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og blant dem har vi identifisert 5 mål som særlig påvirkes gjennom vår virksomhet.

Les mer