Spray fluorescerende 500 ml 1026 gul

POWERCOATNOBB 41741700Artikkelnummer 7641982
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H336
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
ETIM Class
EC003904