Jotun vindu/dør c-base 0,9 liter

DrygolinNOBB 48378154Artikkelnummer 7392778
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Jotuns originale vindu- og dørmaling
  • Meget værbestandig
  • Meget god heft
  • God flyt - inger penselstriper
Jotuns originale dør og vindu maling er en meget værbestandig oljemaling med god heft. Til høvlede flater som dører, vinduer, garasjeporter og hagemøbler. Gir et fint resultat uten penselstriper. Effektiv mot svertesopp. NB! Vi selger kun hvit maling på nett. Skal du ha en annen farge må den blandes, og kjøpes direkte i et av våre varehus.
H315
H315 - Irriterer huden.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC003663