Jotun oljemaling a-base 9 liter

DrygolinNOBB 21501069Artikkelnummer 7057673
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Jotuns originale oljemaling
  • God beskyttelse mot svertesopp
  • Meget værbestandig
Værbestandig oljemaling for utvendig treverk. Tilsatt sopphindrende midler. Drygolin Oljemaling er lett å påføre og har en fyldig konsistens. Kan også brukes som toppstrøk på stål og andre metaller. NB! Vi selger kun hvit maling på nett. Skal du ha en annen farge må den blandes, og kjøpes direkte i et av våre varehus.
H315
H315 - Irriterer huden.
H410
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
ETIM Class
EC003663