Benar UVR 0,75 liter

JotunNOBB 45970517Artikkelnummer 7325810
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Værbestandig gyldenbrun olje med ekstra UV-filter
  • UV-forsterket - gir ekstra god beskyttelse mot sollyset
  • Danner gyldenbruk og blank film på treverket
  • Farge som forsterker løden i tropiske tresorter
  • Gir en elastisk og vannfast beskyttelse
Benar UVR er en værbestandig olje for edeltre som gir et blankt utseende, inneholder UV-filter som beskytter treverket mot forgråing.
H315
H315 - Irriterer huden.
H410
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
ETIM Class
EC003663