Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Treolje gylden 3 liter

JotunNOBB 21503412Artikkelnummer 7057962

Se alle varianter (3)

 • Treolje gylden 3 liter

  NOBB 21503412 - Artikkelnummer 7057962

 • Treolje klar 2,7 liter

  NOBB 45970975 - Artikkelnummer 7325813

 • Treolje V klar 2,7 liter

  NOBB 45971013 - Artikkelnummer 7325814

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Hent selv

Produktbeskrivelse

 • Spesialolje for impregnert utendørs treverk
 • Oljet utseende, motvirker gråning/oppflising
 • Vanntynnet
Spesialolje til impregnert treverk som motvirker at treverket blir grått og sprekker opp. En olje med god inntrengning. White spirit tynnet.
H315
H315 - Irriterer huden.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Egenskaper

ETIM Class
EC003663

Miljømerking

Svane
Svane