Jotun Multicolor brekkfarge | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Jotun Multicolor brekkfarge

Velg variant (23)

Vis produktdetaljer

Bruksområde

Løsmiddelfri brekkfarge som brukes sammen med Jotun Multicolor fargeblandersystem for brekking av baser.

Miljøprofil

  • A20
  • GHS07
  • GHS05
  • GHS08
  • GHS09
  • H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader..
  • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H318 - Gir alvorlig øyeskade.

Produktanmeldelser

0 anmeldelser

Spørsmål og svar

spørsmål

Ofte kjøpt med