GAFFELANKER 48X390MM | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Vis produktdetaljer

  • GAF gaffelankerbeslag fra Simpson Strong-Tie®, til sterke sammenføyninger.
  • CE-merket forbindelsesmiddel, som sammen med Simpson Strong-Tie's beslag gir en CE-godjkent sammenføyning.
  • Dokumenterte bæreevner.
  • Et kvalitetsprodukt fra verdens ledende produsent av bygningsbeslag.
  • Software til valg av forbindelsesmiddel og beslag, samt montasjeveiledning finnes på Simpson Strong-Tie's hjemmeside: www.strongtie.dk

Bruksområde

Gaffelanker fra Simpson Strong-Tie® anvendes tilforankring av takstoler på underliggende trekonstruksjoner. Beslaget festes med kamspiker CNA3,1 eller beslagskrue CSA4,0. Det monteres like mange spiker/skruer iflikene, og i den nederste del av gaffelankeret monteres det 2x spiker/skruer som antall pr flik. Beslaget er udført i stålkvalitet S250GD og er forsynet med zinklagtykkelse på 20 µm.

Miljømerking

  • CE-merke