Miljøinnsats som virker | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Energieffektivisering, avfallsreduksjon, logistikkoptimalisering, opprinnelsesgarantier, fossilfri transport og miljøsertifisering. Blant annet. Miljøarbeid i Optimera kan bety så mangt, og har allerede pågått lenge.

I global miljømålestokk står bygg og anlegg for et stort karbonfotavtrykk. Hver dag jobber Optimera for å gjøre dette mindre. Hensynet til miljø og klima har lenge vært en ledestjerne for oss og vår eier Saint-Gobain, og til syvende og sist handler dette om å flytte bransjen vår fra være de som forårsaker miljøproblemer til å bli en del av løsningen. I det daglige skal vi gjøre det enklere for ansatte, kunder og leverandører å ta miljøsmarte valg. 

Det internasjonale A-laget

På nytt har vi fått høythengende anerkjennelse for innsatsen. CDP (Carbon Disclosure Project) rangerer årlig miljøsatsingene hos 8400 selskaper verden over. I 2019 var Optimera, gjennom vår eier Saint-Gobain, blant de 181 virksomhetene på den eksklusive A-listen. Det er en verdifull klapp på skulderen for miljøarbeidet vårt, hvor den overordnede målsetningen er å bli klimanøytral innen 2050. Blant FNs 17 bærekraftsmål har Optimera plukket ut fem som er spesielt viktige for oss, og vi arbeider kontinuerlig med å integrere disse i virksomheten.

Miljøfyrtårn – en milepæl

Den viktigste enkeltstående utviklingen i det siste er Miljøfyrtårnsertifiseringen. Denne representerer en lang rekke tiltak og rapportering som løfter miljøinnsatsen videre. For en stor organisasjon som Optimera medfører summen av økt bevissthet, i kombinasjon med store og små forbedringer, miljøgevinster som over tid gjør en forskjell for samfunnet.

Sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn er oftere og oftere en forutsetning i anbudsprosesser. I Optimera går en økende andel av leveransene til grønne prosjekter, basert på strenge standarder som BREEAM, CEEQAL og Svane. Fordi vi oppfyller kravene i de tøffeste anbudene i bransjen er også våre kunder best mulig rustet til å møte stadig strengere krav fra sine oppdragsgivere.

Miljøfyrtårnsertifiseringen forutsetter innsats på flere fronter i Optimera, blant annet avfallshåndtering, transportrutiner, og innkjøpspraksis. Hovedkontoret med alle sentrale funksjoner er sertifisert, og ved de øvrige 157 avdelingene er arbeidet i gang, slik at hele organisasjonen er sertifisert før 2020 er omme.

Engasjement

Gjennom sertifiseringsprosessen har det interne engasjementet kommet tydelig fram. Det kommer stadig gode og velfunderte forbedringsforslag fra kolleger på alle nivåer i organisasjonen. Noen kan iverksettes omgående, mens andre rulles ut så snart det lar seg gjøre. Vi ser at motivasjonen øker ytterligere når arbeidet formaliseres og resultatene rapporteres.

Miljøeffektiv transport

Mange tonn  byggevarer finner hver dag veien til kundene, og her ligger også Optimeras største potensiale til å redusere miljøbelastningen. For å minimere utslippene fra transport har vi spesialister til å organisere lastingen.

16-9_Optimera-tredjepartlog.jpg

Dette sikrer at lastebilene ikke kjører mer enn høyst nødvendig. Det handler blant annet om å kombinere kolli som utnytter maksimalt av arealet på lasteplanet, og se hvilke leveranser som gjennom uken kan kombineres på best mulig måte. Miljøeffektiv transport betyr at vi snur alle steiner for å optimalisere. Målsetningen på over 80 prosent reduksjon i CO2- og NOX-utslipp fra 2017 til 2022 gir en vesentlig miljøgevinst, i tillegg til en ytterligere økning i leveringseffektiviteten for kundene våre. 

Tredjepartslogistikk og elektrisk kraning

En nyvinning med stadig økende popularitet er tredjepartslogistikk. Det går ut på at byggeprosjektet samler opp varer fra de forskjellige leverandørene hos Optimera, som kommer med alt på en bil. Slik sparer man mye organisering og mange transport-bevegelser. På lagrene erstattes gaffeltruckene fortløpende med elektriske varianter. En Optimera-lastebil var blant verdens første til å få elektrisk kran. Den eliminerer behovet for tomgangskjøring under kraning, ettersom den går på byggestrøm. Hele tiden kommer vi nærmere - ikke bare fossilfrie, men også - utslippsfrie byggeplasser.

16-9_Optimera-tredjepartlog2.jpg

CO2-utslippet skal reduseres med hele 85 prosent fra 2017 til 2022 (fra 3.801 tonn til 570 tonn pr. år) og NOX-utslippet skal reduseres med 82 prosent i samme periode (fra 2.125 tonn til 374 tonn). Et viktig bidrag på veien er motorteknologi, og minimumskravet til lastebilene er euroklasse 5. I løpet av 2020 skal 85 prosent av flåten være euro 6.

Dette er ambisiøse tall, men vi er godt i rute til å nå målsetningene.

Treprodukter med sertifisering

 • Trær som vokser tar opp CO2, og er dermed en positiv bidragsyter til karbonregnskapet i prosjektene. Alle treprodukter i Optimera er i tillegg sertifisert.
 • Som landets største leverandør av trevarer, med omkring en tredjedel av markedet, har vi et særlig ansvar for et bærekraftig skogbruk. Vi forholder oss til EUs tømmerdirektiv, og alt vi leverer er i henhold til bransjestandardene PEFC eller FSC ettersom våre logistikkanlegg er sertifisert.
 • Elementer, takstoler og precut fra Optimera Byggsystemer gir mange fordeler - en av disse er avfallsreduksjon på byggeplass. Med den nye fabrikken på Hamar dekker vi nå hele det indre Østlandet med kortreiste og miljøvennlige bygg, og med produksjon fem andre steder leverer vi i hele Sør-Norge.

Miljødeklarasjon for sporbarhet og transparens

I sammenheng med sertifisering kommer vi også inn på miljødeklarasjon ved hjelp av EPD (Environmental Product Declaration) og livssyklusanalyse. På sikt skal alle våre produkter ha EPD tilgjengelig. I dag ligger vi på rundt 60 prosent av volumet.

Dette henger for øvrig tett sammen med Optimeras målrettede arbeid for å digitalisere all informasjonsutveksling. Heldigitaliserte prosesser maksimerer presisjon og sporbarhet, samtidig som faren for feil minimeres. All digital informasjon må flyte sømløst gjennom hele verdikjeden.

Reduksjon av plastemballasje

Avfallsreduksjon og materialgjenvinning er en selvfølge i alle organisasjoner. Her er plastforbruket i særklasse viktigst å få ned på et minimum. Optimera jobber blant annet med emballasjeoptimalisering, både for egne merkevarer og hos leverandørene. På avfallssiden som helhet skal kildesorteringsgraden opp i 85 prosent i 2020.

FNs bærekraftsmål og Optimera

Miljøpolicy i Optimera

Noen av miljøtiltakene Optimera som pågår eller er innført:

 • Miljøfyrtårnsertifisering
 • All trevare er sertifisert (PEFC/FSC)
 • Krav om EPD-er
 • Euro 6 lastebiler
 • Tredjepartslogistikk, optimalisering av kjøreruter/lastevolum
 • Grønne byggelementer og precut
 • Elektrifisert kraning
 • Elektrifisering av lagertrucker
 • Energieffektivisering av bygg