Byggeklare tomter | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera Tomteutvikling tilbyr tomter som er ferdig regulert og har infrastrukturen på plass. Med andre ord: du kan bare begynne å bygge.

Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelt for utbygging. Vi tar oss av alt det tidkrevende arbeidet frem til bygging kan starte. Tiden fra du kjøper en tomt, til du kan selge de ferdige boligene til kundene dine, blir dermed mye kortere.

For å kjøpe en byggeklar tomt av oss må du være totalkunde hos Optimera.

Profesjonell tomteutvikler

Vi starter alltid med å inngå avtale med grunneier. Oftest er dette arealer som må omreguleres fra LNF-områder til boligformål. Deretter engasjerer vi arkitekter og konsulenter for å utarbeide områdeplaner. I samarbeid med kommunen lager vi avtaler om utbygging og opparbeidelse av teknisk anlegg.

Trygg investering

Våre tomter befinner seg i byggefelt som det allerede knytter seg forventinger og etterspørsel til.

Tomter til flere typer boliger

Vi har byggeklare tomter for både eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg.

Ryddig byggeprosess

Siden det foreligger en godkjent utbyggingsplan for boligfeltet, og dessuten en veiledning for både boligutforming og materialvalg, vil du få en ryddig og enkel byggeprosess.

Byggmestergrupper

Optimera bidrar ofte til at flere går sammen i en byggmestergruppe. Dette gir økt trygghet, kompetanse overføring og effektivitet i prosjektet.

Fremtidsrettet bygging

Deltar du i Optimera Tomteutviklings prosjekter, kan du dra nytte av vår kunnskap og erfaring fra utbygginger som ligger i forkant, og bygge verdifull kompetanse i bedriften din.

Noen eksempler fra våre fremtidsrettede prosjekter:

  • Høyhus i tre
  • Helsevennlige hus 
i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund
  • Norges første boligfelt med naturgass
  • Intelligente hus
  • Boligfelt med fjernvarme

Vi ser etter tomter