Tomteområder søkes! | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Optimera Tomteutvikling har til enhver tid 2000- 3000 bolig- tomter under planlegging i utvalgte områder. Vi er alltid på utkikk etter tomter som egner seg for utbygging.

Optimera er interessert å komme i kontakt med grunneiere som besitter eiendommer og som kan bli fremtidige utbyggingsområder i aksen Bergen – Varhaug og Gardemoen - Oslo

Vi er interessert i områder på størrelse fra 20 mål eller mer.

Optimera har lang erfaring og kompetanse i utvikling av eiendommer, og har gode samarbeid med dyktige konsulenter i bransjen.

Ferdig regulert