Avløpsåpner ute/ inne 1 l

OPUSNOBB 54498424Artikkelnummer 7577438
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Løser raskt opp fett, slam, hår og såperester
  • Trenger hurtig gjennom tette avløp
  • Skånsom mot alle typer avløpsrør
  • NB! Husk å lese bruksanvisning før bruk
  • Brukes ufortynnet
Opus avløpsåpner løser hurtig opp fett, slam, hår og såperester i alle typer rør. Høy egenvekt gjør at den trenger hurtig gjennom tetteavløp. Skånsom mot alle typer avløpsrør. Må ikke benyttes i toalett, vaskemaskin og oppvaskmaskin.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H290
H290 - Kan være etsende for metaller.