Grovrengjøring tornado 1l

TornadoNOBB 28183390Artikkelnummer 7590030
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H302
H302 - Farlig ved svelging.
H314
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.