Gasspatron gul a2

PaslodeNOBB 26065961Artikkelnummer 7054996
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Tilbehør Paslode
Gasspatron for krampe- og spikerpistoler. Paslode IM50 og IM65. Orginal gass sikrer høy spikringsytelse og pålitelighet.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.