Dekkende klar-rød-base 9lklar-rød-base 9l

TjæralinNOBB 27146398Artikkelnummer 7086542
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Bevarer treverket
  • Dekker godt
  • Grunning og toppstrøk i ett
Tjæralin Dekkende er en oljebasert dekkbeis som kan legges rett på nytt treverk - du slipper egen grunning. Produktet er svært godt egnet for både nye og gamle trefasader. Tjæralin dekker godt og er drøy i bruk. Den inneholder tretjære, linolje og sopphindrende middel som gir gode overflateegenskaper og bevarer treverket i dybden. Kan overmales og blandes i de aller fleste farger.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC003663