Tjæralin ferdigfarge trgårdsbr 10l

TjæralinNOBB 27146539Artikkelnummer 7086552
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Grunning og toppstrøk i ett
  • Inneholder lite løsemidler
  • Fremhever trestrukturen
Tjæralin Beis kan legges rett på nytt treverk, du slipper egen grunning. Den har en høy glans og gir en fantastisk glød. Produktet er svært godt egnet for både nye og gamle trefasader. Tjæralin Beis kan overmales. Blandes i de aller fleste farger.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H412
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
ETIM Class
EC003663