Trebitt oljebeis gul 9 liter

JotunNOBB 47170533Artikkelnummer 7365432
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Krever ingen grunning
  • Unik, egenutviklet alkydolje
  • Pleier og bevarer
Trebitt oljebeis gir et vakkert og naturlig utseende ved at beisen trekker inn i treet og gir en flott dybde til fargen. Trebitt oljebeis er tilsatt unike oljer som pleier og bevarer treverket slik at treverkets vakre utseende varer over tid. Beis rett på treverket uten grunning så får du frem den vakre strukturen og spillet i treverket. Oljebeisen pleier og beskytter treverket mot sol, vær og vind.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H372
H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H410
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315
H315 - Irriterer huden.
ETIM Class
EC003663