Får du ikke epost med passord? Sjekk spamfilteret på din email.

Royalolje rg.20 grå 10 lrg.20

Marnar BrukNOBB 46261577Artikkelnummer 7491088
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Vedlikeholdsolje til Royalbehandlet produkter fra Marnar Bruk. Brukes også til å behandle kappflater.
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H315
H315 - Irriterer huden.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
ETIM Class
EC003663
Egnet for terrassegulv i tre
Ja
Egnet for tak
Ja