Stoffrens M/Børste Turtle Extreme Textile Clean

TURTLE WAXNOBB 26524447Artikkelnummer 7041652
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

Skumrens for bruk på tekstiler i bil, båt, hjemmet mm. Ved hjelp av Nano-teknologi med ekstremt små partikler som virker ned på molekylnivå, får manen mer effektiv rens samt en beskyttelse mot ny smuss. Kan benyttes på de fleste tekstiler som tåler vann og som ikke krever kjemisk rens. Leveres med myk børste for effektiv rens.
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H332
H332 - Farlig ved innånding.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.