Fugeskum polyuretan 700 ml allsidig byggskum

CascoNOBB 57389095Artikkelnummer 7672145
Lokale og regionale forhold vil kunne påvirke endelig pris. Priser eks mva

Hent selv

Få varen levert eller hent gratis i varehus

  • Helårsbruk -10 °C til +40 °C
  • For fylling, tetting og isolering
  • Kan kuttes, trimmes, slipes og males
  • Kan benyttes ute og inne
  • EC1 Plus-godkjent
Allsidig polyuretanskum for fylling, tetting og isolering. Produktet er ekspanderende, og kan brukes hale året (påføringstemperatur -10 °C til +40 °C). Det kan eksempelvis brukes til tetting og isolering rundt vinduer og dører, tetting av rørgjennomføringer, samt tetting av hull og større sprekker i de fleste byggematerialer. Herdet skum kan kuttes, trimmes, slipes og males. Dette produktet er EC1 Plus-godkjent (BREEAM-NOR).
H373
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H229
H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315
H315 - Irriterer huden.
H222
H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
H317
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H351
H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H334
H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H319
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
ETIM Class
EC002722