Stort prefab-løft i innlandet | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Tilbake i mars 2019 kjøpte Optimera Spenncon sin gamle betong-elementfabrikk på Hamar. Investeringen på rundt 100 millioner skal løfte prefab-tilbudet i innlandet betydelig. Nå er det duket for storslått åpning.

De siste fem årene har alle pilene pekt oppover for Optimera Byggsystemer, som leverer tekniske tjenester og prefab til håndverkere, huskjeder og entreprenører. Spesielt prefab-satsingen har vokst kraftig, og investering på Hamar er et resultat av dette.

2019 var et veldig godt år for Optimera Byggsystemer. Etterspørselen økte så kraftig på de fem anleggene at de til tider hadde utfordringer med å levere. Behovet for å øke kapasiteten ble tydelig. Med nå totalt seks anlegg er de enda bedre rustet til å møte kundenes behov, fra Trøndelag og sørover innen rimelig tid.

Grønne grep

Siden oppkjøpet på Hamar har det blitt lagt ned en formidabel innsats på administrasjonsbygget og fabrikken, som er på totalt 9 000 kvadratmeter. Deler av fabrikken er fra 1960-tallet og fremsto kun som et skall. Ingen av byggene hadde verken moderne elektrisitet eller innlagt vann.

Med prosjektleder Brede Lesjø i i Lesjø Utvikling i spissen. Har Hamar-fabrikken gått gjennom en ekstrem forvandling. Det elektriske anlegget er oppgradert, fabrikken er malt innvendig og belysningen er oppgradert til LED-belysning.

Det aller viktigste og mest miljøvennlige grepet som er blitt gjort, er gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Svært lite er revet, og det er kledd vegger på fabrikken hvor det tidligere kun sto bæreelementer til taket.

Det er også blitt installert et fjernvarmesystem. Alt av kapp og flis fra produksjonen sendes til Eidsivas anlegg rett nede i gata og returneres i form av vannbåren varme til administrasjonsbygget og deler av fabrikken.

Klare for åpning

Den offisielle åpningsdagen er tirsdag 10. mars. Allerede i november var to av kappmaskinene på plass. Maskiner og utstyr til takstol- og elementproduksjon ble også ferdigstilt før nyttår.

Tiden fram til åpningen er blitt brukt på opplæring av ansatte, samt testing og produksjon. Målet til Optimera Byggsystemer er å gradvis øke produksjonen for å møte alle kundens behov.

;