Først ute med elektriske kranbiler | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Fra oktober vil Optimera være på veien med to elektriske kranbiler for vareleveranser i Oslo-området. Sammen med andre logistikkløsninger utgjør kranbilene viktige brikker i Optimeras grønne skifte innenfor transport. Resultatet vil være redusert miljøavtrykk for Optimera og kundene.

Byggmestere, entreprenører og boligbyggere skal kunne henvende seg til byggevareleverandøren sin for å innfri miljøkrav til produkter og logistikk. Derfor har Optimera etablert transport som ett av flere fokusområder i selskapets strategi for bærekraft. 
 

Et grønt skifte

Strategien omfatter et grønt skifte til fossilfri transport og utslippsfri transport med elektriske kranløsninger. I tillegg vil allerede innført avansert transportplanlegging sørge for optimalisert kjørevei og -tid til leveransestedet. 
 
Med støtte fra Enova til samarbeidspartneren Østkran AS tar Optimera byggevarebransjens første, elektriske skritt innenfor tung logistikk. 
 
Det skjer med to Volvo FE Electric-kraftplugger. Kranbilene er 3-akslet med 19 tonnmeter kran og kjørerekkevidde på 15 mil. Motorene presterer 400 KW/850 Nm med fire 600V batterier som sørger for totalt 266 kWh kapasitet. Lading går på 150 kWh DC (likestrøm) hurtiglading.
 
Optimera-Helelektrisk-kranbil-ladehandtak-foto_Simen_Berg.jpeg  
 

Lærer av helektriske busser

– Det er spennende og moro i seg selv med disse kjøretøyene som bygger på Volvos erfaringer fra helelektriske busser. Som kjent er nordmenn blant de i verden som verdsetter egenskapene til el-biler høyest av alle. Det skal bli interessant å høste erfaringer fra driftsoperasjoner av el-kjøretøy i profesjonell sammenheng, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera.
 
– Proffkundene våre møter ufravikelige miljøkrav også innenfor transport. Vår visjon er at de skal kunne konsentrere seg om byggingen og la Optimera ta seg av resten. Som Norges største byggevareaktør ønsker vi å gå foran og sikre at våre kunder er i stand til å møte fremtidige miljøkrav, sier Dahl.