Grønn levering fra Optimera! | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny
Optimera tilbyr utslipps- og støyfrie leveranser til sine kunder.

Oslo kommune har høye ambisjoner om å gjøre fremtidens byggeplasser fossilfrie og på sikt utslippsfrie. Målet er å redusere klimagassutslippene i Oslo med 50 prosent allerede innen 2020. En fossilfri byggeplass vil si at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel, dette inkluderer også transport til og fra byggeplass.

MILJØ I FOKUS

For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp stilles det store krav til næringen, og det er viktig at bedriftene tar ansvar. Optimera har daglige leveranser til et hundretalls norske byggeplasser og tar aktive grep for å redusere utslipp av klimagasser, partikler og NOx.

– Som Norges største byggevareleverandør er det viktig at vi tar vår del av ansvaret for å redusere CO2-utslipp og tilrettelegge for en mer miljøvennlig transport av byggevarer, sier transportsjef i Optimera, Audun Tharaldsen.


– Transport av byggevarer er en vesentlig del av Optimeras virksomhet, og vi jobber kontinuerlig med å redusere utslipp. Optimera sitt første steg mot fossilfri transport er overgangen til kranbiler med Euro VI-teknologi, som har betydelig mindre utslipp av NOx og partikler. 60 biler er allerede byttet ut, og målet er at alle bilene i bilparken skal ha minimum Euro VI innen 2020.

GRØNN LEVERING

Det ligger et stort potensial i effektive logistikkløsninger, og i november fikk Optimera et spennende innslag i bilparken; en kranbil med batteridreven kran, som går på biodrivstoff. Det betyr at Optimera nå kan tilby utslipps- og støyfrie leveranser til sine kunder.

– Vi ønsker å være en foretrukken partner basert på riktige verdigrunnlag, og med denne kranbilen kan vi ta ansvar for grønne leveranser. Støyfri kraning er en stor fordel for både arbeidere og naboer. Kranbilen er i første omgang tilgjengelig for våre kunder i Oslo, Akershus og Østfold, men planen er å få flere etter hvert som vi ser at etterspørselen øker, forteller Tharaldsen.