Optimera Logistikk er i miljøteten | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

– Det er når man blir sertifisert at jobben begynner, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl. Les vår Q&A med logistikkdirektøren om Optimeras grønne logistikk under.

Optimera miljøsertifiserte sine logistikkanlegg i 2020. Nå brenner Gard Erik Dahl for å oppnå mer.

Vi tok en prat med logistikkdirektøren om hvordan den grønne veien går videre for Optimera Logistikk:

Innledningsvis forklarer Dahl at Miljøfyrtårn-sertifiseringen ble brukt for å få struktur på organisasjonens miljøarbeid, men at Optimera allerede var godt i gang.

– Optimera er en viktig aktør innenfor varehandelsbransjen i Norge. Vi har helt opplagt et samfunnsansvar og en plikt til å sørge for å etterlate planeten i god stand. Derfor hadde vi dette langt fremme i pannen lenge før vi begynte sertifiseringsprosessen. Dessuten har vi en aktiv rolle overfor kundene, begynner Dahl.                                                                                                                          

Hvordan gjør man logistikk mer miljøvennlig?

– Det første man tenker på er gjerne transporten, men det er også mange tiltak man kan gjennomføre på selve logistikkanlegget. For eksempel kan man øke sorteringsgraden av avfall. Vi har fått opp egne containere for gips og isolasjon, og vi har dermed økt antall fraksjoner og oppnådd en mye høyere sorteringsgrad.

                                                    

Jobber dere også med å få ned mengden emballasje?

– Ja, det er et samarbeid mellom innkjøp og kategori, og det er noe vi jobber aktivt med å se på løsninger for. Det kan være å redusere plast og papp, men også å se på muligheter for resirkulering av emballasje. Dette er noe jeg brenner veldig for og kommer til å bruke mye tid på fremover. Vi må sette krav inn mot våre leverandører, og så må vi jobbe tett sammen med kundene om dette.             

Hva slags krav stiller dere til selve transporten?                                                  

– Vi jobber bare med eksterne transportører, men vi stiller selvfølgelig krav til dem. Alle har nye biler som oppfyller kravene til motorteknologi i henhold til Euro 6. Og så har vi stadig flere biler som går på biodiesel uten palmeolje, som reduserer CO2-utslippene med cirka 80 prosent. Nå får vi også de to første hel-elektriske kranbilene inn i tillegg.                                               

Hva med arbeidsmiljøet, det sorterer jo også inn under bærekraft?

– Ja, vi har jobbet veldig aktivt med å få ned sykefraværet og øke trivselen de siste årene. Nå har vi hatt et sykefravær på under 4 prosent over en lengre tidsperiode. Vi har også jobbet mye med tilrettelegging for alternativt arbeid. Har du en vond skulder, slik at du ikke kan kjøre, kan du kanskje sitte på et kontor og gjøre andre ting.                                                     

Er det sånn at når man er blitt miljøsertifisert, så er man ferdig med jobben?

– Nei, da har man akkurat begynt. For eksempel holder vi nå på og jobber mye med elektrifisering. Vi har elektrifisert hele truckparken vår, og har ingen dieseltrucker lenger. Det neste som skjer er å få elektrifisert nærtransporten. Jeg ser ingen grunn til at man ikke skal klare å elektrifisere denne delen av transporten innen to til tre år.                                                 

Du sier at jobben akkurat har begynt. Betyr dette at dere har miljøplaner også for de neste årene?

– Absolutt. På transportsiden har reisen så vidt begynt, og den kommer til å vare i mange år fremover.