Unngå ulykker på byggeplassen | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Byggebransjen er en av næringene som er hardest rammet av arbeidsulykker. Slik skaper du tryggere arbeidsforhold.

Bygg- og anleggsnæringen er blant sektorene som er mest preget av arbeidsulykker og ikke minst arbeidsskadedødsfall.

Kompliserte organisatoriske forhold og sosial dumping er blant faktorene som gjør det vrient å utføre godt helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i bransjen.

Med god opplæring, informasjon, kommunikasjon og erfaringsutveksling er det likevel mulig å skape tryggere byggeplasser.

Planlegg SHA tidlig                                              

Arbeidstilsynet jobber systematisk for å få ned antallet ulykker på norske bygge- og anleggsplasser. Ifølge tilsynet starter dette med at man allerede før oppstart integrerer arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i prosjektet.

De understreker at det som er spesielt viktig på byggeplassen er det å ha klare ansvarsforhold, forsvarlige fremdriftsplaner som omfatter HMS og informasjonsrutiner som følges opp.

Ulik sikkerhetskultur                         

Arbeidstilsynet har også sett på hva som øker sjansene for ulykker, og øverst på listen over risikofaktorer finner vi byggeplasser hvor flere virksomheter og yrkesgrupper er på samme plass for å utføre ulike arbeidsoppgaver.

De peker særlig på farene som oppstår fordi slike bedrifter kan ha ulik sikkerhetskultur.

For å bedre på dette har Arbeidstilsynet tre gode råd.

 • Hovedbedriften må samordne de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid
 • Alle virksomhetene må ha gode rutiner for oppfølging av sin internkontroll
 • Det må finnes rutiner som sikrer at avvik meldes og følges opp

Risikofaktorer                                                                 

Risikofaktorene som øker sjansene for ulykker er mange, og Arbeidstilsynet trekker frem flere av dem som vesentlige.

Statistikken viser at arbeidere som opplever stadige endringer i arbeidssted og samarbeidsrelasjoner, som har lange arbeidsdager eller utfører lange nattskift oftere er utsatt for ulykker.

Videre skaper byggeplasser som oppfattes som uoversiktlige og som er preget av språk- og kommunikasjonsproblemer arbeidsforhold hvor det er vanskeligere å unngå ulykker.

De farligste situasjonene                                             

Statistisk Sentralbyrå og Arbeidstilsynet registrerer og analyser arbeidsulykker hvert eneste år.

Ser man på de farligste oppgavene man har på byggeplassene, plassene hvor det oftest oppstår arbeidsulykker, finner man en del gjengangere.

Lasting, lossing av kjøretøy, ferdsel i trafikken under tidspress og bruk av maskiner som sager og spikerpistol er risikofylt arbeid som kan resultere i skader.

På toppen av listen er arbeid i høyder. Fallulykker topper listene over antall arbeidsulykker år etter år, og forblir et problemområde for norske bygg- og anleggsbedrifter.     

9 tips som fører til færre arbeidsulykker                              

 1. Sørg for at alle får opplæring i sikring av byggeplassen. Dette innebærer blant annet at alle deltar på HMS-kurs, kurs i fallsikring og opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr.
 2. Sørg for at man jevnlig gjennomgår sikkerhetsrutiner og snakker om de største risikoforholdene på byggeplassen.
 3. Utvikle en god sikkerhetskultur hvor lederen tydelig viser at bedriften tar sikkerhet på alvor.
 4. Sørg for at alle alltid har lett tilgang til sikkerhetsutstyr.
 5. Sørg for at sikkerhetsutstyret er oppdatert og i orden.
 6. Sørg for at verktøyet er oppdatert og i orden.                                     
 7. Aldri demonter påmontert sikkerhetsutstyr for å spare tid.
 8. Reduser alenearbeid. Ifølge Arbeidstilsynet øker alenearbeid sannsynligheten for ulykker.

Å holde byggeplassen ryddig er alltid et godt sikkerhetstiltak.