Vet du hva som er i luften du puster? | Optimera

Hovedinnhold Hovedmeny

Airthings er et tech-selskap som ble grunnlagt i en innovativ ånd og med det ambisiøse målet med å tilby nøyaktige og brukervennlige radonmålere til folket, og gjøre de like vanlige som røykvarslere. Siden etableringen har de spredd kunnskap om radon og andre innendørs luftforurensninger, og utviklet teknologiløsninger for å hjelpe folk å ta bedre vare på helsen. Med Airthings Wave Mini kan du overvåke muggrisiko, temperatur, luftfuktighet og luftbårne kjemikalier (VOC) for å forebygge astma, allergi, søvn og generell helse. Ta kontroll med Airthings Wave Mini!

Vi tilbringer 90 % av tiden vår innendørs

Hvor luftkvaliteten ofte er 2 til 5 ganger dårligere enn luften ute. Airthings Wave Mini har fire sensorer for å måle innendørs luftkvalitet, inkludert muggrisiko-indikator for å forebygge muggsopp. En rapport fra Folkehelseinstituttet i 2016 viser at tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbedres. 

Høy luftfuktighet kan føre til muggsopp. Dersom en bor i et hjem med muggsopp er det 40 % større sannsynlighet for å utvikle astma og luftveisproblemer.

Ved små endringer i hverdagsrutiner kan du optimalisere inneklimaet som kan gi økt helse og velvære for deg og familien. Beskytt boligen, eiendeler og familien mot farene ved muggsopp med Wave Mini - for når du først ser muggen er det for sent. Optimera-WM-670x477.jpg

Forebygg fremvekst av mugg før det er for sent

Få innblikk i ditt inneklima med den smarte luftkvalitetsmåleren fra Airthings Wave Mini

Overvåk og forstå luftkvaliteten i hjemmet ditt, slik at du kan gjøre små endringer i hverdagsrutiner for å optimalisere både din egen og familiens helse og velvære. 

  • Iverksett tiltak før muggsopp dannes
  • Beskytt dine eiendeler, og forebygg astma og allergi
  • Lokale pollendata, i sanntid, rett inn på din Airthings App
  • Berøringsfri og fargekodet visuell indikator som viser nåværende luftkvalitet
  • Trådløs og batteridrevet med app og dashbord for tilgang til grafer og mer